Bảng giá xe Nissan

Giá dưới đây là Giá Bán Lẻ Đề Xuất (GBLDX) đã bao gồm thuế Giá trị gia tăng (VAT) 10%. GBLDX chu bao gồm các loại thuế và khoản phí khi đăng kí xe, giá phụ kiện và các chương trình khuyến mại kèm theo.

* Nhấn vào hình ảnh để xem thông tin chi tiết

MẪU XE GIÁ BÁN CHUẨN
Navara E 625 triệu
Navara EL 669 triệu
Navara SL 725 triệu
Navara VL 815 triệu
Navara Premium R (VL) 815 triệu
Navara Premium R (EL) 669 triệu

* Chương trình có thể kết thúc trước thời hạn. Xin vui lòng liên hệ số Hotline: 0983.326.386 để biết thêm chi tiết


NISSAN X-TRAIL

Xe Nissan X-Trail - Xenissan.vn

MẪU XE GIÁ BÁN CHUẨN
Nissan X-Trail 2.0 SL – VP Premium 976 triệu
Nissan X-Trail 2.0 SL – VL Luxury 991 triệu
Nissan X-Trail 2.5 SV – VP Premium 1,068 triệu
Nissan X-Trail 2.0 SL 2WD Premium 1,083 triệu

* Chương trình có thể kết thúc trước thời hạn. Xin vui lòng liên hệ số Hotline 0983.326.386 để biết thêm chi tiết


NISSAN SUNNY

xe-nisan-sunny

MẪU XE GIÁ BÁN CHUẨN
Nissan Sunny XL 498 triệu
Nissan Sunny XT Q 538 triệu
Nissan Sunny XV Q 568 triệu

* Chương trình có thể kết thúc trước thời hạn. Xin vui lòng liên hệ số Hotline 0983.326.386 để biết thêm chi tiết


NISSAN TERRA

Xe Nissan Terra - Xenissan.vn

MẪU XE GIÁ BÁN CHUẨN
Nissan Terra 2.5L MT 2WD Diesel S 996 triệu
Nissan Terra 2.5L AT 2WD Petro E 1,026 triệu
Nissan Terra 2.5L AT 4WD Petro V 1,226 triệu

* Chương trình có thể kết thúc trước thời hạn. Xin vui lòng liên hệ số Hotline: 0983.326.386 để biết thêm chi tiết

0983.326.386